Masks of Nyarlathotep

Den Blå Pyramide

Truslen fra egypten

Da mange af ofrene for “de egyptiske mord” var stamgæster på “Den Blå Pyramide”, beslutter gruppen, stærkt opfordret af O’hara, at aflægge et besøg.
Det er en meget moderne egyptisk natklub med flere hundrede mennesker. Det er svært at slå disse afrikanere for mange ord, men det er dog tydeligt, at de sænker stemmerne, når de fortæller den lille smule de har hørt rygter om. Den generelle stemning er, at der bestemt er “onde mennesker med onde hensigter” i miljøet, men der er ikke rigtigt nogen der tør pege fingre.

O’hara har klogeligt besluttet sig for at “nøje inspicere baren” og falder i snak med den smukke Yalesha, der er bartender og danser på baren. Hun er anderledes snakkesagelig og fortæller en del, når der ikke er andre gæster i nærheden.
Hun kender også Tewfil Al-Sayed og kalder ham en “forbandet sindsyg voldspsykopat”. Hendes kæreste blev dræbt af kulten og hun er overbevist om, at Tewfik er indblandet. Hun har flere gange set ham samle flere personer op, med kultaftegninger og mærkelige håndvåben. Hun mener at Tewfik hverver dem på sine ture til Cairo, men mere ved hun ikke. Hun dvarer indtrængen efterforskerne om ikke at komme i vejen for ham.

Comments

Johnni

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.