Masks of Nyarlathotep

Dr. Ali Kafour

Occultist extraordinaire

Ali Kafour er selv aldeles bekendt med kult aktivitet i Cairo, men er lykkedes med at holde sig udenfor. Han er meget venlig og imødekommende og gør gruppen opmærksom på, den store fare der er forbundet i at rode sig ud i en konflikt med Den sorte Faraos Broderskab.
Han har hørt om en kult længere syd på kaldet “den blodige tunge” som han mener også har relation til broderskabet.

Han kommer med følgende oplysninger:
Carlyle ekspeditionen:
Kafour er sikker på, at de har fundet noget i “den skæve pyramide”, som de udgravede i nærheden af umiddelbart før deres afrejse. Sir Aubrey havde været interesseret i denne mytologiske skikkelse ganske længe og Kafour har både holdt møder med ham og udvekslet breve ang. emnet.

Den sorte Farao:
Kafour er en de de ganske få, der faktisk har viden om mumien. I slutningen af det 3 dynasti kom en mand ved navn Nephren-Ka til Egypten. Nephren-Ka var en mægtig troldman, der kunne bringe død og galskab til sine fjender med et fingerpeg.Han kom fra en gammel arabisk by Irem, som også er nævnt i Al Azif* Nepren-Ka tilbød en frygtelig og uendeligt gammel guddom, den sorte farao. Han blev hurtigt selv synonym med guden blendt de underkastede folkeslag. Efter hundrede af år, blev han endelig besejret af Isi og det 4 dynastis grundlægger Sneferu. Snefaru byggede den skæve pyramide dels som en skamstøtte og dels som et fængsel i nærheden af Dhasur. På trods af Snefarus sejr, var der stadig folk der tilbad den sorte farao. Disse trak længere mod syd, sikkert i nærheden af Sudan. Da den onde dronning Nitocris grundlagde det 6 dynasti, blev kulten accepteret og endda indlemmet i hendes embedsværk.

Han har respekt for Penhew Foundation, men er bekymret over de senere års udvikling. Efter Carlyle ekspeditionen har der været ti andre ekspeditioner, hvor mindst 20 er døde eller forsvundne, en håndfuld selvmord og flere udbrud af klinisk sindsyge.

Han videregiver modvilligt følgende oplynninger, da han kun har dem fra en kilde:
Nephren-Ka skulle være i besiddelse af en monstrøsitet som Sphinxen skulle være en lille unøjagtig replika af.
Nephren-Ka’s stemme skulle være blevet båret over hele kontinentet som en sort vind der kunne dræbe alt på sin vej.
En profeti forudser at faraoen vil rejse sig igen “fingre og tæer efter den store milde”. Karfour tror at den store milde kan være Jesus.
Han tror tyveriet af Nitocris kan have relation til profetien, men han ved ikke hvordan.

*Karfour tror fuldt og fast på, at den sorte farao, Nephren-Ka og Nitocris er virkelige entiteter. Han omtaler dem sammen med “de ydre guder”. Meget af hans viden har han samlet fra Al Azif, den originale arabiske udgave af Necronomicon. Han er villig til at lade efterforskerne kigge i den, men kun under opsyn

Comments

Johnni

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.