Masks of Nyarlathotep

En tur i det blå

Om varulve og adels familier

Da efterforskerne ikke rigtigt har varme spor, beslutter de sig til at tage til Lesser Edale, der ifølge artiklen Elias havde gravet op, var hjemsøgt af et monster. Efter 3 dages forhør i den lille by og en del nattevandring, opdager efterforskerne at adelsfamilien i sognet, The Vanes, har et særdeles ungt kvindeligt medlem, der bliver til en ulv under fuldmånen. Den gode pastor i kirken er bekendt med forbandelsen og er ved at kæmpe sig igennem et værk på græsk, der måske kan hjælpe kvinden.
Den unge kvinde er ikke selv klar over situationen. Hendes broder og fader bedøver hende før mørket falder på og spærer hende inde i godsets fangekælder.
Efterforskerne mener ikke at kunne bidrage med mere og med frisk luft i lungerne drager de retur til London.

Comments

Johnni

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.