Masks of Nyarlathotep

Mod afrika

Til Port Said og Cairo

Gruppen diskuterer om det er risikoen værd at grave mere rundt i London. Det diskuteres om man skal tage til Cairo for at se, hvilke spor der kan støves op, eller om man skal fortsætte til Nairobi, der er ekstensivt nævnt i Elias’ noter. Da Yalandra mente at kultisterne blev samlet op i Cairo, beslutter gruppen sig at tage dertil.

Mahoney giver Howard en lille, utrolig grim, model af af Big Ben og beder ham aflevere den hos forlæggeren på The Cairo Bulletin Nigel Wassif.

To dage senere lægger skibet fra kaj mod Port Said.

Comments

Johnni

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.