Masks of Nyarlathotep

Penhew Foundation

Møde med Gavigan

Efterforskerne beslutter sig for at sætte et møde op med Gavigan.

Gavigan er gammel ven af Aubrey Penhew og forstander af institutionen, der financierer ekspeditioner til Egypten. PF har også været involveret i financieringen af Carlyle ekspeditionen. Gavigan er bekendt med Elias, men har ikke hørt om mordet og kondolerer. Han har mødt Elias en enkelt gang før.

Da han bliver spurgt om Carlyle ekspeditionen, kan han fortælle, at Carlyle havde fået information fra en mystisk afrikansk kvinde. Hun fortalte, at hun kendte gravstedet på en heksedoktor der havde hersket i Nil-dalen for mange tusind år siden. Hun havde desværre, ifølge Gavigan, været en svindler og var forsvundet med flere tusind pund. Efter denne streg i regningen havde Hypatia Masters foreslået at bruge sommermånederne i det relativt kølige Kenya, hvor hun kunne finde gode motiver at fotografere. Der var ekspeditionen forsvundet.

Gavigan kan også fortælle, at PF fungere som en central, der skaber kontakter mellem museer der er interesserede i egyptisk arkæologi. Da han bliver spurgt om de store stentavler fra NY, finder han lageropgørelsen frem. Ifølge hans optegnelser er tavlerne sendt til Cairo, i en fremragende byttehandel med en sarkrofag.

Comments

Johnni

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.