Nigel Wassif

Anglofil redaktør af Cairo Bulletin

Description:

Nigel er en velklædt gentleman i starten af fyrrene. Han kender Mahoney og har været en god informationskilde ifbm. Carlyle ekspeditionens aktiviteter i Cairo.

Bio:

Nigel Wassif

Masks of Nyarlathotep Johnni