Masks of Nyarlathotep

Telefonopkaldet

Seymore modtager et opkald fra Jackson. Jackson lyder lidt beklemt og beder efterforskerne møde op på Chelsea hotel d. 15 for at drøfte sagen over aftensmaden. Seymore mener bestemt at kunne høre et ekstra klik, efter Jackson har ringet af.

Gruppen bliver enige om, at benytte Toms fly. Efter en flot pilotpræstation kommer gruppen frem, trods snestorm. De lander lidt uden for Queens og får lov at opstalde flyet i en lade. Efter 2-3 timers gåtur ankommer de endelig til deres hotel, The Rooster. Tom Finder stedet lidt for dyrt og indlogerer sig istedet på shamrock, 10 minutters gang derfra.

View
Telegrammet

Seymore modtager et gammelt telegram fra sin gamle ven Jackson Elias. Jackon har info om den forsvundne Carlyle ekspedition og vil gerne ha’ seymore til at samle et hold efterforskere.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.